Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Anki och nås på telefonnummer 018-727 25 70 

11 februari 2016