Verksamhet & pedagogik

Vi arbetar i projektmodellen, det betyder att vi lyssnar in barnens intressen för att kunna utmana dem i deras lärprocesser.

Vår förskola har två avdelingar som finns på varsitt plan i huset. På övre plan finns Körsbär där förskolans äldre barn är. På nedre plan finns Hjortron där förskolans yngre barn vistas.

Vi arbetar för att skapa utmanade lärmiljöer, både inne och ute. Tillsammans med barnen samtalar vi om och vid behov förändrar vi i vår miljö.

11 februari 2016