Arbetssätt

Vi ser hela förskolan som en enhet och har mycket samverkan mellan de två avdelningarna. 

Att alla barn är allas barn är ett arbetssätt som är väl förankrat hos pedagoger, barn och vårdnadshavare.

Vi är ute varje dag, både på förskolans gård och på utflykter i närområdet.
Lek och rörelse utomhus utvecklar barnens motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Att vistas utomhus är dessutom bra för hälsan. På Lillvretens förskola arbetar vi med dokumentation för att tydliggöra för barn och vårdnadshavare vad barnen upplever och lär sig på förskolan

11 februari 2016