Prioriterade verksamhetsmål

Utveckling och lärande – Barns inflytande

Förskolan skall sträva efter att varje barn…

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
 • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Pedagogisk dokumentation

 • Alla i arbetslagen ska aktivt och kontinuerligt använda sig av pedagogisk dokumentation på ett systematiskt och fördjupat sätt.
  • Alla arbetslag ska ta med minst en pedagogisk dokumentation till varje avdelningsplanering, som underlag för reflektion och diskussion. Underlaget ska utgå från frågor och diskussioner kring det pedagogiska arbetet och det enskilda barnet som arbetslaget vill lyfta och diskutera
 • Alla barn ska i ännu högre grad involveras och göras delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och sitt eget lärande.
  • Hjortrons arbetslag har ansvar för att ta kontakt med andra förskolor och söka information om hur man i högre grad involverar de allra yngsta barnen i den pedagogiska dokumentationen.
  • Alla barn på förskolan ska äga sin pärm.
  • Förskolan ska undersöka möjligheten för alla barn att ha en egen mapp på datorn eller ipaden som de själva får arbeta i.  
12 februari 2018